Ya Vedud ve Duası - Din ve Dua

Ya Vedud ve Duası

0 DUALAR, Esmaü'l Hüsna, Genel 

Allahu teala’nın “Vedud” ismi Esmaül Hüsna olarak bilinen 99 büyük ismindendir.”Vedud” ismi kur’an’da iki ayette (Hud, 11/90; Buruc, 85/14) geçmektedir.

Vedud Esmasının Anlamı ; İtaatkar kullarını çok seven,onlardan razı olan ve çok sevilen.Allah’a itaat etmek ve Onun sevgisini,ilgisini kazanmak,bir sınav için yaratılan insanın en büyük gayesi,en önemli meselesi olmalıdır.Allah kullarını sever ama itaatkar kullarını daha çok sever.İman edenve imanının gereği olarak,ibadet eden,emir ve yasaklarına uyan kulların daha çok sever.

Vedud Esmasının Faziletleri ; Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden kişi başkalarına tesir eder ve karşısındakini hükmü altına alır. Kalbi nurlanır, huzura kavuşur.

Vedud Esması’nın Zikir adedi 20′dir. Pazartesi günü 20 veya 20×20=400 şeklinde okunabilir.

Bu esma’yı zikretmekle beraber duasıda okunabilir. Duayı okumaktan maksat “Allah’a olan sevgimizi artırmak, onun bize olan sevgisini hatırlamak ve bu yolla Rabbimizle yakınlık kurmak içindir.”

“Ya Vedûd!, Ya Vedûd! Ya Ze’l–arşi’l–mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi–nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!”

 

 

Meali ;

“Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!”

 

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir